07.06.2017

 

ETELÄ-SAVON VAPAUTUVIEN TUKI RY

PL 396 MIKKELI

TUKIASUMISSOPIMUS

1. Etelä-Savon Vapautuvien Tuki ry:n tukiasunnon tarkoituksena on antaa lyhytaikainen (enintään 24 kk) asumismahdollisuus elämänmuutokseen, rehellisyyteen, raittiuteen ja oman elämän hallintaan pyrkivälle laitoksesta vapautuvalle tai muutoin asunnottomalle henkilölle hyväksytyn tukitoimintasuunnitelman mukaisesti. Sopimus tehdään aluksi kolmen ( 3 ) kuukauden mittaisena, jonka jälkeen sitä voidaan jatkaa.

2. Asuntona on yhdistyksen osoittama tukiasunto.

3. Asukas maksaa vuokran kuukausittain sopimuksen mukaisesti Etelä-Savon Vapautuvien Tuki ry:n tilille pankkiin.

Asukas maksaa lisäksi sauna- ja autopaikkamaksut suoraan taloyhtiön tilille taloyhtiön ilmoittaman maksun mukaisesti.

Asukas tekee sähkösopimuksen energialaitoksen kanssa ja maksaa sähkön käytön energialaitokselle laskun mukaan.

Asukas maksaa yleisradioveron, jonka perii Verohallinto ( lisää tietoa maksusta www.vero.fi).

4. Asukas sitoutuu seuraavaan:

- noudattaa tässä mainittuja vuokra- ja muita tukitoimintaehtoja

- huolehtii suunnitelman mukaisesti huoneiston käyttökuluista ja siisteydestä, toimeentulostaan ja muista henkilökohtaisista asioistaan

- tapaa hänelle osoitettua tukihenkilöä erikseen sovittavalla tavalla ja laatii tukisuunnitelman yhdessä hänen kanssaan

- antaa tukihenkilölle tarvittaessa oikeuden tulla asuntoon yhdistyksen avaimilla yhteisesti sovittuna ajankohtana, jos tukisopimusta on rikottu tai asukkaaseen ei ole muuten saatu yhteyttä kahden viikon aikana

- noudattaa talon ja kaupungin järjestyssääntöjä eikä aiheuta asumisellaan häiriötä naapureille, asukas vastaa myös vieraistaan ja heidän aiheuttamista häiriöistä

- ei ota ketään asumaan kanssaan sopimatta asiasta vuokranantajan kanssa eikä majoita ketään pitempiaikaisesti eikä luovuta avainta ulkopuoliselle

- pyrkii vastuullisesti elämänsä hallintaan, raittiuteen ja rikoksettomaan elämään

- yhdistyksen omistamassa asunnossa eikä parvekkeella saa tupakoida.

5. Tämä sopimus purkautuu

- jos edellä mainittuja sopimuksia tai talon järjestyssääntöjä, on rikottu niin, että tukitoimet osoittautuvat turhiksi, voidaan sopimus purkaa välittömästi

- kahden varoituksen jälkeen asukkaan tulee tyhjentää asunto viikon kuluessa ja luovuttaa avain; ellei näin tapahdu, yhdistys tyhjentää asunnon.

6. Yhdistys voi tehdä ohjeisiin muutoksia ja ilmoittaa niistä kirjallisesti vuokralaiselle.

7. Sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Tukiasumissopimuksen ehdot käsitellään yksityiskohtaisesti asunnon hakijan ja Etelä- Savon Vapautuvien tuki ry:n edustajan kanssa yhteisessä tapaamisessa.

 

Mikkelissä ____/____ 2017

 

___________________________                        _______________________________

Etelä-Savon Vapautuvien Tuki ry                                Asukkaan allekirjoitus

Tukihenkilön allekirjoitus

07.06.2017
Tukiasumissopimus
Lue Lisää

Etelä-Savon Vapautuvien Tuki Ry
PL 396
50101 Mikkeli
toimisto@esvapautuvientuki.fi